CV, Agricultural Engineer-Economist seeking a job worldwide

I am currently available for work
Serial No: 15788

Skills keywords: agricultural economics, agricultural engineering
Short Bio:

Dear Sirs/Madams,

I'm an agricultural engineer/economist who likes to research,tries to solve every problem in a short time,respects every life forms and has a good knowledge on different topics.

Why you would choose me?
Because if you need good ideas on different topics when you need, i may come up with something different and unusual. And also because, i am a fast learner, so that even though i don't have too much work experience, i can learn quickly and do what i must do.
Yours faithfully

Current location: Turkey - View on map
Nationality: Turkish
Preferred Sector of Employment:  , Banking Insurance and Financial Services
Spoken languages: english, Turkish
Location I am interested in working: Anywhere

Education And Training

15/06/2006-20/07/2011

Ziraat Mühendisliği (Agricultural engineering/Agricultural economist)
Ege University, İzmir (Turkey)

09/01/2010-09/01/2010
AB Hibelerine Yönelik Proje Hazırlama ve Etkin Proje Yönetimi
(Preparing project and effective project management on EU grants)
Egeus Danışmanlık Eğitim Araştırma Hizmetler, İzmir (Turkey)

Bu eğitimi alarak AB ve Uluslararası fonların hibe programlarına uygun proje üretimi ve yönetimi döngüsü hakkında bilgi sahibi oldum.

With this education,i had information on preparing projects and project management cycle about grant programmes of EU and international funds.

25/10/2009-25/10/09
Yönetim Becerilerini Geliştirme ve Liderlik Eğitimi (Improving management skills and leadership education)
Asko Kariyer, İzmir (Turkey)

During this education, i’ve learned about principles of leadership and things that make a leader

different from others. And also i’ve learned how to make a difference with managerial decisions and

actions.

Career Summary

01/05/2014-31/07/2014 Manager/Director assistant (Yönetici/Yönetmen Yardımcısı)
Yunus Apart & Pansiyon, Ağrı (Turkey)

Apart-Pansiyon kompleksinin devralınmasından sonraki bütün bakım ve tadilatlar,çalışanların

sözleşmelerinin gözden geçirilmesi ve yeni tedarikçilerle anlaşılması gibi farklı görevleri üstlendim.

-Settling deals with new suppliers

-Reviewing contracts of employees

-Helping/Doing all renovations and maintenance

Business or sector Turizm-Otelcilik (Tourism)

01/07/2010-01/09/2011
Production control supervisor (Üretim Kontrol Sorumlusu)
Arzu Tuz Sanayi Ticaret Limited Şirketi, İzmir (Turkey)

Fabrikaya gelen işlenmemiş ham tuzun geçtiği farklı proseslerin takibi, kalite kontrolünün her aşamada yapılması ve müşteriye ulaşıncaya dek olan sürecin takibinde çalıştım.

-Tracking different processes of raw salt

-Quality checking in every stage

-Tracking processes from factory to customer

Business or sector Gıda (Food industry)

01/06/2009-01/07/2010
Sales representative (Satış Danışmanı)
Arzu Tuz Sanayi Ticaret Limited Şirketi, İzmir (Turkey)

Şirketin satış faaliyetlerinin planlanması, pazar araştırmaları ve müşteri ziyaretleri gibi görevlerin icra edilmesinde yer aldım.

-Planning of sales activities

-Market researching

-Customer visiting

Business or sector Gıda (Food industry)

01/06/2009-16/08/2009
Agricultural Engineering intern (Stajyer Ziraat Mühendisi)
Kütaş Tarım Ürünleri Dış Ticaret A.Ş., İzmir (Turkey)

Staj süresi boyunca üretimden sofraya olan süreçleri inceleme ve irdeleme fırsatı buldum. Stajımın ilk günlerinde arazide üretimin aşamaları ve ürünün kalitesinin korunarak tarladan fabrikaya sevki hakkında incelemelerde bulundum.

Stajımın son bölümlerinde ise ilk ürünün fabrikaya girişinden itibaren olan
satınalma,işleme,analiz,paketleme,sınıflandırma ve satış konularını düzenli olarak inceledim.

-Examining all processes from production to dinner table.

-Examining in-field production stage and preservedly transportation from field to factory.

-Examining main processes like purchasing,processing,packaging,classification and marketing.